ชื่อ SmartDose1
ระบบ Android
การทำงาน เตือนการทานยาของคนไข้ ระบุเวลา ขนาด จำนวน และข้อควรระวังสำหรับคนไข้ มีเสียงเตือนเมื่อถังเวลา
ว/ด/ป 1 September 2015
หมายเหตุ ออกแบบสำหรับทำงานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์ของบริษัทฯเท่านั้น
Screenshot กดที่นี่
ชื่อ SmartDose2
ระบบ Android
การทำงาน เตือนการทานยาของคนไข้ ระบุเวลา ขนาด จำนวน และข้อควรระวังสำหรับคนไข้ มีเสียงเตือนเมื่อถังเวลา
ว/ด/ป 1 September 2015
หมายเหตุ ออกแบบสำหรับทำงานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์ของบริษัทฯเท่านั้น
Screenshot กดที่นี่
ชื่อ SmartAppointment
ระบบ Android
การทำงาน เตือนการนัดหมายของคนไข้ เพื่อป้องกันการลืมนัดและมีเบอร์ติดต่อให้โทรกลับ กรณีเลื่อนนัดหรืออื่น  มีเสียงเตือนเมื่อถังเวลา
ว/ด/ป 1 September 2015
หมายเหตุ ออกแบบสำหรับทำงานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์ของบริษัทฯเท่านั้น
Screenshot กดที่นี่
ชื่อ SmartDose-B
ระบบ Android
การทำงาน เตือนการทานยาของคนไข้ ระบุเวลา ขนาด จำนวน และข้อควรระวังสำหรับคนไข้ มีเสียงเตือนเมื่อถังเวลา
ว/ด/ป 1 September 2015
หมายเหตุ ออกแบบสำหรับทำงานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์ของ Boots retails เท่านั้น
Screenshot กดที่นี่
ชื่อ SmartDose-E
ระบบ Android
การทำงาน เตือนการทานยาของคนไข้ ระบุเวลา ขนาด จำนวน และข้อควรระวังสำหรับคนไข้ มีเสียงเตือนเมื่อถังเวลา
ว/ด/ป 1 September 2015
หมายเหตุ ออกแบบสำหรับทำงานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์ของ eXta Pharmacy เท่านั้น
Screenshot กดที่นี่
ชื่อ SmartAppointment - N
ระบบ Android
การทำงาน เตือนการนัดหมายของคนไข้ เพื่อป้องกันการลืมนัดและมีเบอร์ติดต่อให้โทรกลับ กรณีเลื่อนนัดหรืออื่น  มีเสียงเตือนเมื่อถังเวลา
ว/ด/ป 1 September 2015
หมายเหตุ ออกแบบสำหรับทำงานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์ของ คลินิกผู้มีบุตรยากนวบุตรสยาม (Nawabutr SIAM IVF)  เท่านั้น
Screenshot กดที่นี่
   
   

© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020.