ชื่อ SmartDose2
ระบบ Android
การทำงาน เตือนการทานยาของคนไข้ ระบุเวลา ขนาด จำนวน และข้อควรระวังสำหรับคนไข้ มีเสียงเตือนเมื่อถังเวลา

 

 

 

 

 

 

© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020.